Mehdi Ganjehzadegan سلام من مهدی گنجه زادگان هستم عاشق بازیسازی و فقرا و قلب های شکسته و یتیمان و گرسنگان و مظلومان و شکسته دلان....وبلاگ دیگر من http://mehdi-ganjehzadegan.blogfa.com ایمیل من mehdi-ganjehzadegan@gilmail.ir http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com 2020-09-20T02:45:31+01:00 text/html 2020-09-05T19:39:25+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان یک شب خدا را در خواب دیدم http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/83 <font size="2"> </font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چند سال پیش شبی قبل از اینکه بخوابم از خدا خواستم با من حرف بزنه و برای یک شب هم که شده حداقل به خوابم بیاد دقیقا همون شب اومد بخوابم و بدون هیچ مقدمه و هیچ گفتگویی فقط چند جمله بمن گفت که موبمو متن زیر است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">{{ اگه می خوای بهت کار بدم اگه می خوای بهت ماشین بدم اگه می خوای بهت خونه بدم اگه می خوای بهت زن بدم اگه می خوای بهت پادشهای عوالم رو بدم اگه می خوای هر چی گفتی بشه اگه می خوای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهت بدم اگه می خوای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهت بدم چیزی که ازت خواستم انجام بده و از چیزی که بدم میاد دوری کن }}&nbsp; <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خیلی جالب بود که اگر ها هر بار بالاتر می رفت و بعد از دو اگر اخر که پادشهای تمام عالم ها و اینکه هر چی بخوای بشه دو جمله گفت که بزبون فارسی هم بود ولی من اصلا متوجه معنای اون نشدم و قطعا از ضعف علم من است متوجه نشدم وگرنه از اگر های قبلی به مراتب بالاتر است صبح که شد بقدری خوشحال شدم و گفتم باید انسان پاکی باشم و گناه نکنم و فرایض خدا رو انجام بدم اما هنوزم بعد چند سال نتونستم کامل پاک باشم و گناه نکنم آدما بیشتر دنبال راهی هستند که سریعتر به خواسته خود برسن برای همین اکثرمون در راه بندگی خدا وضع مناسبی نداریم و وضعیت زندگی انسان ها از حیوانات وخیم تره...پیشنهاد می کنم عهد عتیق و جدید و قرآن رو بخونید و به خواسته های خدا یکبار عمل کنید و گناه نکنید و اگر می خواهید حقیقت را پیدا کنید حرف زدن بی فایدس باید عمل کنید تا خدا عکس العمل نشون بده</font><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2020-08-26T16:14:33+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان موسی و فرعون http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/82 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسی و فرعون یک بازی ویدیویی از داستان زندگی حضرت موسی می باشد که در جهان در ادیان ابراهیمی حدود 5 میلیارد نفر به حقیقت زندگی او و اسرارش با خداوند جهان ایمان دارند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این بازی که به نوبه خود اولین بازی کامپیوتری در مورد یک پیامبر می باشد قصد دارم از داستان زیبای موسی پیامبر و فرعون یک گیم بسازم طوری که در آن باختی وجود ندارد و هر آنچه رخ می دهد همان داستان و اتفاقی است که توسط خدای عالم بر مصر و موسی و فرعون رقم زده است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">این بازی گویندگی فارسی دارد و در ده اپیزود ساخته می شود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://s11.picofile.com/file/8406870118/moses_and_ramses.png" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406870118/moses_and_ramses.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"></font></font></div><div><br></div> text/html 2020-08-26T16:05:04+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دزد بی مزد 18 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/81 <div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">دزد بی مزد 18 با بیش از 5 کاراکتر در زندانی بزرگ رخ می دهد و 5 کاراکتر آن ایلیا و عرشیا و بردیا</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"> و آریا و اورین هستند این قسمت معمایی و داستانی است و اکشن نیست و بالای 5 ساعت گیم <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پلی داستانی دارد و یکی از زیباترین داستان های این مجموعه است</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://s10.picofile.com/file/8406870342/unpaid_thief_18.png" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8406870342/unpaid_thief_18.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"></font></font></div> text/html 2020-07-04T08:33:42+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دزد بی مزد 17 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/80 <div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">دزد بی مزد 17 <br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">این قسمت را با کاراکتر عرشیا انجام خواهید داد و ایلیا نیز در بازی حضور خواهد داشت</font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">عرشیا که دو دست او قطع شده بود حالا دارای دو دست رباتیک پیشرفته است و زنده است<br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3">این قسمت در ونیز ایتالیا رخ می دهد</font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_17" target="" title="">دانلود از بازار</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_17" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8321051484/bazaar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_17" target="" title="">دانلود از مایکت</a></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_17" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8323421818/myket_dar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.aparat.com/v/ObihR" target="" title="">تریلر دزد بی مزد 17</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><a href="http://s13.picofile.com/file/8401902292/ut17.png" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401902292/ut17.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></font></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8406422968/ut171.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406422968/ut171.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8406422984/ut172.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406422984/ut172.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s10.picofile.com/file/8406423018/ut173.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8406423018/ut173.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8406423050/ut174.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406423050/ut174.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8406423076/ut175.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406423076/ut175.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s10.picofile.com/file/8406423100/ut176.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8406423100/ut176.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s10.picofile.com/file/8406423134/ut177.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8406423134/ut177.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8406423192/ut179.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8406423192/ut179.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"></font></font></font></div> text/html 2020-05-04T19:22:42+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دزد بی مزد 16 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/79 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans">دزد بی مزد 16 مناطق باستانی کشور ژاپن شکل می گیرد و کاراکتر اصلی بازی نه آریا است و نه ایلیا و نه هر آنکه در این بازی دیده اید...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="7"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_16" target="" title="">دانلود از بازار</a></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="7"><br></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="7"><br></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="7"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_16" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8321051484/bazaar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33"><font size="7"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_16" target="" title="">دانلود از مایکت</a></font></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33"><font size="7"><br></font></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33"><font size="7"><br></font></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33"><font size="7"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_16" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8323421818/myket_dar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.aparat.com/v/P6yRO" target="" title="">تریلر بازی را ببینید</a></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در واقع کاراکتر قسمت 16 در قسمت دهم یعنی مرد بی درد حضور داشته ولی شما آن را ندیده اید <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">فقط بخشی از آثار مبارزات او را دیده اید... او یک نینجای فوق سرعتی است که دشمنانش را بدون <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">رحم با شمشیرش قطعه قطعه می کند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بازی پلیس ابلیس دیگر ساخته نمی شود اما قولی که به هواداران عرشیا دادم در این قسمت اطلاعات <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">عجیبی در مورد عرشیا خواهید شنید که قطعا برای طرفدارانش جالب خواهد بود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">دزد بی مزد رکورد طولانی ترین بازی دنباله دار با عدد را در جهان شکسته است این رکورد پیش از این</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دست بازی خارجیه فینال فانتزی بود که با 15 قسمت که با عدد نمایش داده می شود اما دزد بی مزد <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">که قرار هست تا قسمت 20 ساخته شود رکورد جهانی یک بازی دنباله دار با عدد را شکسته است</font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://s10.picofile.com/file/8396044326/unpaid_thief_16.png" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8396044326/unpaid_thief_16.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></font></font></div><div><br></div><div><a href="http://s12.picofile.com/file/8401290700/ut16aa.jpg" target="" title=""><img src="http://s12.picofile.com/file/8401290700/ut16aa.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401290818/ut16b.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401290818/ut16b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401290876/ut16c.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401290876/ut16c.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s12.picofile.com/file/8401291000/ut16d.jpg" target="" title=""><img src="http://s12.picofile.com/file/8401291000/ut16d.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401291084/ut16e.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401291084/ut16e.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s12.picofile.com/file/8401291126/ut16f.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401291218/ut16g.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401291218/ut16g.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401291276/ut16h.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401291276/ut16h.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s12.picofile.com/file/8401291376/ut16i.jpg" target="" title=""><img src="http://s12.picofile.com/file/8401291376/ut16i.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s13.picofile.com/file/8401291484/ut16j.jpg" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8401291484/ut16j.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2020-03-12T17:05:14+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان جنگجوی جنگ 4 عصر مصر warrior of war 4 egypt age http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/76 <div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5">جنگجوی جنگ 4 عصر مصر&nbsp;&nbsp; warrior of war 4 egypt age</font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><a href="http://s6.picofile.com/file/8390811218/Warrior_of_War_44.png" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8390811218/Warrior_of_War_44.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3">داستان جنگجوی جنگ 4 در مصر باستان اتفاق می افتد و به اساطیر و الهه های قدیم مصر می پردازد قسمت چهارم این بازی داستانی تلفیقی با بازی god of war دارد و الهه های باستان مصر سایا را همانند اسارت کریتوس توسط الهه های یونان به خدمت می گیرند و از او یک هیولای جنگنده و قاتل می سازند که هر چیزی را با شمشیرهای آشوب نابود می کند <br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><a href="http://s7.picofile.com/file/8391130400/ww4iv.png" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8391130400/ww4iv.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></font></div><div><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3">گیم پلی این قسمت تغییرات بسیار گسترده ای دارد و همانند بازی god of war تمام مکانیک ها و حرکات این بازی را تمام و کمال پیاده سازی می کنم..برای مثال سه قسمت اول بازی جنگجوی جنگ مبارزات کمبو های شمشیرش کم بود و پرش و مبارزات در هوا نداشت... در این قسمت مثل بازی سرعت سرسام آور سلاح سرد که ساختم می توانید با گرفتن لول های قرمز شمشیر های سایا و جادو هایش را ارتقا دهید می توانید دو پرشه بزنید می توانید دشمنان را مثل قبل فینیشر های مرگبار بزنید می توانید دشمنان را نیز به هوا پرت کنید و روی هوا آنها را بزنید و یک کلام مانند تمام حرکات بازی god of war می توانید هوا در هوا...هوا به زمین و زمین به هوا و زمین در زمین با دشمنان مبارزه کنید...دشمنان نیز تعداد و تنوع بالایی دارند و هوش مصنوعی بالاتری نیز خواهند داشت و پرش می زنند و دنبال شما می کنند و حرکات مختلفی خواهند زد و باس های بزرگ و کوچک نیز در بازی خواهند بود و محیط و مسیر های بازی نیز پیچیده تر از بازی سرعت سرسام آور سلاح سرد خواهند بود و در یک خط صاف نیستند...اگر بازی god of war را بازی کرده باشید تمام این توضیحاتی که در مورد جنگجوی جنگ 4 زدم قطعا درک می کنید که منظورم چیست و چقدر این کار برای ساخت یک بازی اندرویدی می تواند سخت باشد</font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3">ساخت بازی اکشن بسیار سخت تر از بازی های دیگر است مخصوصا انقدر پیچیده هم باشد و اگر بازی های اکشنی که ساختم نظیر جنگجوی جنگ یک تا سه و سرعت سرسام آور سلاح سرد و دزد بی مزد 8 و 13 را دیده باشید انصافا در ایران که در بازی های اکشن حرف اول را می زنند... گرافیک مناسب گیم پلی پیچیده و بدون ذره ای باگ و هیچ حمایتی نشدند ... با این حال جنگجوی جنگ 4 رو می سازم و به جرات می توانم بگویم کمتر بازی سازی انگشت شمار حتی در سطح جهانی با توضیحاتی که دادم می تواند چنین کاری برای یک بازی اندرویدی انجام دهد... در واقع جنگجوی جنگ 4 گیم پلی دارد که تمام هر آنچه شرکت عظیم sony برای بازی عظیم god of war یعنی برترین بازی اکشن دنیا ساخته را می توانم در آن پیاده کنم... این تجربه من از 6 سال تلاش بی وقفه بازیسازی و عشق به بازی است و درآمدی که از این کار منحصر بفرد دارم در حد یک کارگر ساده است و با تمام این بی انصافی ها ....&nbsp;&nbsp; none cant stop me</font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3">و از همه مهتر سرعت ساخت من در بازی هاست که به جای دو سه سال&nbsp; فقط نهایت تا دو ماه بازی هایی مثل دزد بی مزد 10 و اس ترس و سرعت سر سام آور رو ساختم آیا اینها ملاک نیست برای حمایت شدن؟<br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></font></div> text/html 2020-02-24T09:53:09+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان ویروس گروسنا خطرناک تر از ویروس کرونا http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/75 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ویروس گروسنا یک ویروس قدیمی و بسیار کشنده تر از ویروس کرونا می باشد که از طمع و زیاده <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">خواهی آدم های خود خواه و هوا پرست بوجود می آید... در دنیا هر روز سی هزار انسان از رنج <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">گرسنگی <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">می میرند یعنی هر ساله حدود ده میلیون نفر.... اخبار و رسانه ها و مردم مدام از ویروس کرونا حرف <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">می زنند اما کرونا تعداد بسیار بسیار معدودی را کشته... مردم مدام ماسک به صورت خود می زنند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">با هم هماهنگ می شوند و با اتحاد خاصی جلوی این بیماری ایستادگی می کنند چرا؟؟؟ چون</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">این بیماری واگیر دارد و بنی آدم مثل .... از مرگ می ترسند.... اما گرسنگی واگیر ندارد... ای کاش تمام</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> بیماری ها و تمام مشکلات انسان ها مثل کرونا واگیر داشت تا همه به فکر هم بودیم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بنی آدم اعضای یک پیکرند؟<br></font></div> text/html 2020-02-05T18:28:55+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دزد بی مزد 15 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/74 <div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">دزد بی مزد 15 کاراکتر متفاوتی دارد و شخصیت اصلی آن نه ایلیا است و نه آریا و نه هیچ <br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">شخصیتی که در این مجموعه دیدید</font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:large"><span style="font-family:Mihan-Iransans">داستان این بازی چند میلیون سال پیش اتفاق می افتد و از گذشته اجداد ایلیا و اولین <br></span></span></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:large"><span style="font-family:Mihan-Iransans"><br></span></span></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:large"><span style="font-family:Mihan-Iransans">دزدی نسل بشر سخن می گوید </span></span>... <br></font></font></div><div><font size="4" color="#33FF33"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4" color="#33FF33"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_15" target="" title="">دانلود از کافه بازار</a></font><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_15" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8321051484/bazaar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><br></div><div><font size="6"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_15" target="" title="">دانلود از مایکت</a></font></div><div><font size="6"><br></font></div><div><font size="6"><br></font></div><div><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_15" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8323421818/myket_dar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><span style="font-size:48px"><a href="https://www.aparat.com/v/KDoM9" target="" title="">تریلر دزد بی مزد 15</a></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><a rel="nofollow" target="" href="https://www.aparat.com/v/XcUnT"><span style="font-size:xx-large"><span style="font-family:Mihan-Iransans">تیزر تبلیغاتی دزد بی مزد 15 را ببینید</span></span></a></p><p><br></p><p><br></p><p><a href="http://s7.picofile.com/file/8388857892/unpaid_thief_15.png" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8388857892/unpaid_thief_15.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="font-size:24px">دزد بی مزد 15 دارای زبان فارسی نمی باشد و زبانی</span></p><p><span style="font-size:24px">مخصوص انسان های اولیه دارد که با کشف اسرار آن</span></p><p><span style="font-size:24px">می توانید به فارسی معنی کنید... این قسمت بالای 5 </span></p><p><span style="font-size:24px">ساعت گیم پلی دارد و گرافیک و جزییات بالاتری از </span></p><p><span style="font-size:24px">قسمت قبلی دارد و دارای داستان مرموز و جذابی است</span></p><p><span style="font-size:24px">و بخشی از بازی در زمان حال است و آریا و خانواده اش</span></p><p><span style="font-size:24px">نیز هستند و بخش اصلی بازی در چند میلیون سال قبل </span></p><p><span style="font-size:24px">را نمایش می دهد و از لحاظ گیم پلی هم سوپرایز </span></p><p><span style="font-size:24px">خواهید شد و ............</span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395059668/ut15aa.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395059668/ut15aa.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395060126/ut15j.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395060126/ut15j.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395060068/ut15i.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395060068/ut15i.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395059918/ut15h.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395059918/ut15h.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395059868/ut15g.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395059868/ut15g.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395059834/ut15f.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395059834/ut15f.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395059750/ut15e.jpg" target="" title=""><img src="http://s10.picofile.com/file/8395059750/ut15e.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><span style="font-size:24px"><br></span></p><p><a href="http://s7.picofile.com/file/8390623726/ut15b.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8390623726/ut15b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p><p>&nbsp;<font size="4">صحنه ه ای از دیدار آریا با فرزندش آریانا در دزد بی مزد 15</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4"><a href="http://s11.picofile.com/file/8393548176/ut15c.jpg" target="" title=""><img src="http://s11.picofile.com/file/8393548176/ut15c.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><p><br></p><p><span style="font-size:24px"><a href="http://s7.picofile.com/file/8389603276/ut15a.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8389603276/ut15a.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><font size="6"><a href="https://www.aparat.com/v/hYR6k" target="" title="">نشانه ای از دزد بی مزد 15</a></font></p></div><a href="https://www.aparat.com/v/XcUnT" target="" title=""><font size="6"><font face="Mihan-Iransans"></font></font></a> text/html 2020-02-03T21:47:28+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دانلود بازی هیچ http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/73 <div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سلام دوستان... بازی "هیچ" بازی جدید من هست که می توانید از لینک زیر دانلود و نصب کنید</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">این بازی یک فلسفه بیشتر نداره...این همه چیز از کجا آمده؟ بازی را نصب کنید و با هوش خودتون <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">به اسرار آن پی ببرید....این بازی شوخی نیست و با توجه به توضیحی که دادم دوست دارم برداشت <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">شما رو از این بازی و گیم پلی آن بدونم... شاید اگر از من بپرسند بهترین بازی که تا بحال ساختم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کدام است دوست دارم بگویم "هیچ"...این بازی شوخی یا سرکاری نیست در این بازی نه به چشم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">نیاز دارید نه به گوش..فقط و فقط هوش<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">...فقط و فقط به عقل و هوش نیاز دارید... بازی را انجام دهید تا با توجه به برداشت شما از آن در <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">آینده ای نزدیک شایدم دور بیشتر راجع به فلسفه آن براتون حرف می زنم... توضیحات زیر مطلب</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اضافه شد مطالعه کنید<br></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s6.picofile.com/file/8387066000/Nothing.apk.html" target="" title="">دانلود از پیکو فایل</a></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.mediafire.com/file/tmdf1tvvuk9in22/Nothing.apk/file" target="" title="">دانلود از مدیا فایر</a><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">بازی "هیچ" در یک ماه اول حدود هزار بار نصب شد.. از آنجایی که می دانستم هیچ مارکتی بازی هیچ را قرار نمی دهد آن را در هیچ مارکتی قرار ندادم و فقط در وبلاگم گذاشتم... دقیقا همونطور که از اسم بازی پیداست در این بازی نیازی به چشم و گوش و هیچ چیز ندارید و هیچ اتفاقی در بازی رخ نمی دهد...هیچ کاراکتری ندارد هیچ محیطی هیچ فضایی هیچ درک و عقل و احساسی هیچ رفتاری هیچ موجودی هیچ جسمی..من گذاشتم این بازی را نصب کنید تا بعد از نصب این توضیحات رو بدهم تا تفکر کنیم... صنعت بازیسازی بیشترین شباهت رو به آفرینش و خلقت داره... خداوند هر چیزی را بخواهد خلق می کند هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد و یک بازیساز نیز تمام این کارها را بدون کم و کاست می تواند در بازی به صورت مجازی نمایش دهد طوری که حرکت کنند و اتفاق بیافتند..حتی صنعت فیلم سازی هم اینگونه نیست که هر چیزی بخواهیم بسازیم هم محدودیت هایی دارد هم قابلیت کنترل کاراکتر و غیره را توسط انسان مثل یک بازی ندارد.... من بازی هیچ را ساختم که بگویم اگر من هیچ کاراکتری خلق نکنم هیچ مکان و اتفاقی رقم نزنم این بازی هیچ چیز نیست و هیچ چیز نخواهد بود و تا ابد هیچ خواهد بود و اگر اراده کنم می توانم هر چیزی را در آن رقم بزنم و هر جهانی با هر قوانینی که بخوام منطقی و بی منطق بسازم...واقعا این همه چیز در جهان آفرینش از کجا آمده؟؟ آیا واقعا منکر خداوند می شوید؟ چگونه یک بازی ساده اندرویدی می تواند جهانی در خودش خود به خود تولید کند؟ بازی هیچ تا ابد هیچ خواهد ماند و هرگز تبدیل به چیزی نمی شود مگر من بخواهم...در واقع فلسفه اصلی بازی "هیچ" این است که این ما هستیم که هیچ هستیم این ما هستیم که سایه ای از وجود خدا هستیم... بیشتر در عظمت جهان و اسرار و پیداش عالم وجود تفکر کنید و به خدا عشق بورزید</font></font><br></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div> text/html 2019-12-23T09:24:01+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان جنون جن http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/72 <div><font size="4"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">بازی "جنون جن" یک بازی ترسناک در سبک بازی وحشت از نگاه یک نابینا می باشد که در</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> آن هیچ چیز دیده نمی شود و با صوت و صدا بازی انجام می شود...این بازی دلهره آور <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مناسب برای نصف شب می باشد که با هندزفری در هنگام خواب آن را بازی کنید&nbsp; <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">جنون جن.... داستان دیوانگی یک جن را نشان می دهد و دارای داستانی مفهومی و جالب <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">است ...برخلاف بازی وحشت از نگاه یک نابینا این بازی دارای گویندگی نمی باشد و حتی <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آیکون و نوشته ای هم ندارد و هیچ چیز دیده نمی شود...این بازی بزودی ساخته می شود</font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">این بازی رایگان تقدیم به نابینایان می شود<br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><a href="http://s7.picofile.com/file/8383298050/jnone_jen.apk.html" target="" title="">دانلود بازی از سایت picofile </a></font></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><br></font></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.mediafire.com/file/fxx6s1b51i96a7j/jnone_jen.apk/file" target="" title=""><font size="6">دانلود بازی از سایت mediafire</font></a></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">کاور بازی <br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s6.picofile.com/file/8382565918/jnone_jen_cover.png" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8382565918/jnone_jen_cover.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div> text/html 2019-12-07T09:41:34+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان موآرا : آرایش و آرامش مو http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/71 <p><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این برنامه به طور قطع درمان ریزش مو و رشد مجدد مو ها توسط تجربه شخصی خودم کاملا <br></font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">رایگان آموزش داده می شود <br></font> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">بعد از 6 ماه موهای شما برمی گردد <br></font> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">دقیق و مرحله به مرحله آموزشات را عمل کنید تا به موهای خود برسید <br></font> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر عمری در پی درمان ریز مو رفتید و خسته شدید اینجا پایان کار است <br></font> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> حاصل 10 سال تجربه من از مو را در 10 دقیقه مطالعه کنید <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">هم اکنون از مایکت و <a href="https://cafebazaar.ir/app/com.mehdi_ganjehzadegan.mooara" target="" title="">کافه بازار دانلود کنید</a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.mehdi_ganjehzadegan.mooara" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8321051484/bazaar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://myket.ir/app/com.mehdi_ganjehzadegan.mooara" target="" title="">دریافت از مایکت</a><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://myket.ir/app/com.mehdi_ganjehzadegan.mooara" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8323421818/myket_dar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8380948400/covermo.png" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8380948400/covermo.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div> text/html 2019-10-27T18:17:34+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دزد بی مزد 14 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/66 <div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6">دزد بی مزد 14</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در این قسمت آریا کاراکتر اصلی بازی است و ایلیا و خانواده ی آریا <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">نظیر همسر و فرزندان آریا حضور دارند</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">بیشتر بازی روی کره ی ماه می باشد و ماموریتی سخت برای آریا</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">و بخشی از بازی روی کره زمین......</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font size="7" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.aparat.com/v/fUMTw" target="" title="">تریلر بازی را ببینید</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_14" target="" title="">دانلود بازی از کافه بازار....</a><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_14" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8321051484/bazaar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><font size="6" face="Mihan-Iransans"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><font size="7"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_14" target="" title="">دریافت از مایکت</a></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><font size="7"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><font size="7"><br></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><font size="7"><a href="https://myket.ir/app/com.Mehdi_Ganjehzadegan.Unpaid_Thief_14" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8323421818/myket_dar.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"><a href="http://s6.picofile.com/file/8376438718/unpaid_thief_14.png" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8376438718/unpaid_thief_14.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></font></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8377887800/ut14b.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8377887800/ut14b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386458534/ut14c.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386458534/ut14c.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8386574768/ut14g.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8386574768/ut14g.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386574842/ut14j.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386574842/ut14j.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386574800/ut14i.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386574800/ut14i.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8386574792/ut14h.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8386574792/ut14h.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386574750/ut14f.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386574750/ut14f.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386574742/ut14e.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386574742/ut14e.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8386574726/ut14d.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8386574726/ut14d.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s7.picofile.com/file/8386574700/ut14cc.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8386574700/ut14cc.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8377887500/ut14a.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8377887500/ut14a.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8385484984/all_hero.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8385484984/all_hero.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="6"><font size="5"></font></font></font></div> text/html 2019-05-05T06:59:25+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان دانلود انیمیشن کارمن سندیگو حکایتی مشابه دزد بی مزد http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/65 <div><a href="https://www.doostihaa.com/1397/11/07/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%88.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8359466676/index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">به تازگی فصل اول یک انیمیشن خارجی جدید با نه قسمت&nbsp; <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">منتشر </span></font>شده که شباهتهای زیادی با داستان ایلیا در دزد بی مزد <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">دارد...شخصیت اصلی انیمیشن یک دختر جوان به نام کارمن <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">سندیگو یک دزد معروف جهانی می باشد وظیفه اصلی او دزدی از <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">گروهی از باند دزدان جهانی می باشد و کمک به فقرا و نیازمندان <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">دنیا و همانند دزد بی مزد هر قسمت این انیمیشن در یک کشور&nbsp; <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">رخ </span></font>میدهد و به مکانها و ویژگیهای خاص اون کشور می پردازد <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">همانند برادر ایلیا یک پلیس بین الملل هم هر کشور دزد معروف <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">جهانی را تعقیب می کند.البته این انیمیشن با تمام شباهت&nbsp; <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">بیشتر می توان آن را شبیه زیر مجموعه ای از مجموعه داستان <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">قسمت چهارم دزد بی مزد یعنی شاه دزد دانست که ایلیا دقیقا <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">همین داستان را دارد که زمانی در یک گروه دزدی جهانی بوده و <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">سپس از آنها علیه آنها دزدی میکند.اگر شما از داستان ایلیا لذت <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">بردید این انیمیشن با کیفیت و جذاب دوبله شده فارسی قطعا <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">برای شما لذت بخش خواهد بود در ایران که&nbsp; حق این بازی <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">ضایع شده و در جایگاهی که باید باشه نبوده حداقل به امید روزی <br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:x-large">که از داستان با ارزش دزد بی مزد فیلم و انیمیشن ساخته شود ...</span></font></div><br> text/html 2019-04-24T19:18:27+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان نسخه بازسازی شده دزد بی مزد 1 و 2 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/64 <div><br></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">عکس زیر سه سال پیش دزد بی مزد هست که بازسازی گرافیکی شده</font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">قسمت 1 و 2 گرافیک مطلوبی نداشت نظر شما برای بازسازی چیست؟</font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">unpaid thief 1&nbsp; and 2 remake</font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8358465900/ut2_re.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8358465900/ut2_re.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s8.picofile.com/file/8358465926/111.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8358465926/111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8355847626/22.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8355847626/22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8355847592/11.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8355847592/11.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></div> <br> text/html 2019-04-07T16:20:53+01:00 mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com مهدی گنجه زادگان گم روح 1.30 http://mehdi-ganjehzadegan.mihanblog.com/post/63 <div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">بازی "گم روح 1.30" داستان دختر بچه ای را نشان میدهد که مثل هر <br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">انسانی هر شب در ساعت مشخص می خوابد و صبح بیدار میشود</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">اما یکروز وقتی مادر دختر برای بیدار کردن او به اتاقش می رود هر چه</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">تلاش می کند نمی تواند دخترش را از خواب بیدار کند</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">کلمه "گم روح" در واقع از گمراه گرفته شده است و به روحی گمشده</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">اشاره می کند روح دختر بچه داستان که بعد ازخواب دختر دیگر هرگز</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">نتوانست به بدن او برگردد در بازی کنترل روح دختر را بدست میگیرید</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">و کاراکتر بازی اصلا دیده نمی شود و از روی رد پا و صداها و تاثیر روح</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5">بر محیط باید او را کنترل کنید تا بفهمید کجا هستید... <br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8356774342/lost_Soul_1_30.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8356774342/lost_Soul_1_30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></div>